Väg & anläggning

Detta är några av de projekt vi på Karlsons Koordinater medverkat vid:

NCC:

Roslagsbanan – Täby Kyrkby till Visinge station

Förbifart Norrtälje – Norrtälje

Järnvägsbro, tvärbanan – Solna/Sundbyberg

Tvärbanan, snabbspår – Sundbyberg

LNG-Terminal/Broar/Kaj – Nynäshamn

Sopförbränningsanläggning – Uppsala

Broar/Betongtunnlar – Arlandabanan

Broar Bärbyleden -Uppsala

Terminal inrikes 2 – Arlanda

Järnvägsbro – Igelsta

Hamn – Rostock

Veidekke:

Sopförbränningsstation (glidform) – Brista

Bro – Liljeholmstorget

Broar –  Bottniabanan

Sveab:

Breddning, E4 – Södertälje

Vägverket:

Broar – Bottniabanan